Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Karmakarışık

Elektronikleşen Spor

Spor, insanların sağlıklı kalabilmek, daha dinç ve zinde olmak için yaptıkları bir aktivite. Buraya kadar bir sorun yok sanırım, asıl olay bu aktivitenin artık evlerde, parklarda ya da salonlarda yapıldığı kadar sanal ortamda yani internette de yapılıyor olması. Her iletişimcinin neredeyse bileceği gibi, çağımızda nesiller …