• Karmakarışık

    Halkla İlişkiler Çalışmalarında En Etkili 5 İkna Tekniği

    Günümüz kurumsal halkla ilişkiler yönetimi, asimetrik iletişime daha fazla değer vermeyi zorunlu kılmıştır. Karşılıklı ilişkiler geliştirme yollarında, halkla ilişkilerin en büyük silahı ikna teknikleri olduğu gerçeği yatar. İkna çalışmaları; yalan, iftira, abartma, yanıltma olarak anlaşılması yanlış bir kanı olacaktır. Keza bu faaliyetler, kara propaganda araçlarıdır ve ikna ile arasında belirgin farklılıklar görülür. İkna; kişinin tutum ya da davranışlarını zorlama olmaksızın etkilemeyi hedefleyen iletişim sürecidir. Psikolojik ya da fiziksel baskı ve kişinin içinde bulunduğu fizyolojik durum gibi etkenlerde, tutum ya da davranışların değişmesinde rol oynayabileceğinden; baskı, yalan, yanıltma ya da zora başvurulmaması iknanın belirleyici özelliğidir. İkna; halkla ilişkiler alanının yıllar boyu ilgilendiği ve çözmek için geniş çalışmalar yaptığı bir konu olmuştur. İkna…

  • Karmakarışık

    Türkiye’de Halkla İlişkiler Mesleğine Bakış

    Türkiye’de elli sekiz iletişim fakültesi vardır ve bu fakültelerden her yıl yaklaşık olarak bin beş yüz halkla ilişkiler öğrencisi, diplomasını alarak halkla ilişkiler bölümünden mezun oluyor. Mezuniyetle birlikte, istihdamın sınırlı olduğu gerçeği yüzlerine vuruyor. Öğrendikleri bilgileri uygulayacakları iş imkânını bulamamalarının altında yatan halkla ilişkiler mesleğinin ülkemizdeki algısı nasıl? İşletme fonksiyonu olarak karşımıza çıkan halkla ilişkiler; sanayi devrimiyle birlikte rekabetin yoğun olduğu pazarda, hedef kitleye ulaşmak ve rakiplerden farklılaşmak adına değer kazanmıştır. Ülkemizde halkla ilişkilerin profesyonelleşme süreci 1960’lı yıllardan itibaren öncelikle kamu kuramlarında başlamaktadır. Kamu kuruluşlarının halkla ilişkiler çalışmaları “basın büroları” kurulmasıyla ortaya çıkmıştır. Küreselleşen dünyada, müşterilerin örgüt seçeneğinin artması, örgütleri dışa dönük olmaya mecbur kılmıştır. Çoğu zaman halkı aydınlatma, bir…