• Eğitim

    Dünya Gerçeklikleri İle Küresel Bir Sosyal Politika Mümkün Mü?

    Ülkelerin küreselleşmenin etkisi ile yeni ekonomik planlamalarında ülke içerisinde sınırlı kalmadıkları, serbest ticaret anlayışına göre ekonomik planlamalarını oluşturdukları ve bunun birçok ticari anlaşmayı ve örgütlenmeyi beraberinde getirdiği görülmektedir. Liberalleşen ülke ekonomileri ile birçok ülkenin ticari, ekonomik konularda ortak bir yapı oluşturabildiği görülürken sosyal refah politikaları alanında tüm ülkeleri kapsayacak bir yapılanmanın, sözleşmenin ilk başlarda oluşturulamadığı görülmektedir. Sosyal politika Sanayi Devrimi’nden itibaren sistemin daha insani bir boyut kazanmasını amaçlamıştır. Sosyal politika çalışma hayatı, çalışma düzeni ve haklar üzerine kurulmuş diyebiliriz. Bu da sosyal politikanın var olan sistemin çökmeden devam etmesini sağlayan bir araç haline dönüşmesine neden olmuş olabilir. Dünya genelinde Dünya Bankası, IMF, OECD, BM ve AB gibi uluslararası kuruluşlar sosyal…

  • Eğitim

    Sınırları Olmayan Küreselleşme ve Türkiye

      Küreselleşme son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz, birçok konu ile bağdaştırılan ama hep bir  soru işareti bırakan, olaylar arasında neden sonuç ilişkisi tanımlaması yaparken adından sıkça söz ettiren fakat akademisyenler, araştırmacılar ve yazarlar tarafından da yapılmış net bir tanımlaması olmayan kavramdır. Küreselleşmenin herkes tarafından kabul edilmiş bir tanımının olmaması, konunun ne kadar geniş ve ucu açık olduğunun göstergesidir. Bilgi erişiminde sınır tanımayan çağımızda, küreselleşmeyi bizlerde belirli bir fikrin, ürünün ya da kültürün bütün dünyaya yayılması olarak kısaca açıklayabiliriz. Küreselleşme; değişen ve gelişen uluslararası toplumların birbirleri ile etkileşim kurması, birleşerek büyümesini kapsar. Sınırı olmayan bu kavramın ekonomik, sosyal, kültürel, iktisadi ve hatta psikolojik boyutları vardır. Saniyeler içinde milyonlarca bilgiye ulaşmak, merak edileni…