• Karmakarışık

  Başarılı Bir Reklam Kampanyasının 14 Altın Kuralı

  Reklamcılar tüketicinin ilgisini çekmek ve onları reklamını yaptıkları ürüne veya hizmete yönlendirmek için yoğun bir savaş vermektedirler. Bu savaştan galip çıkabilmek, tüketicinin dikkatini yapılan reklama çekebilmek ile mümkündür. Tüketici her gün belki yüzlerce reklamla karşılaşır. Fakat tüketicilerin %85’i karşılaştıkları bu reklamları fark etmezler. Çünkü medya araçlarını izlerken ya da dinlerken başka uğraşlar vermektedirler. Örneğin yemek yerken televizyon seyretmekte ya da araba kullanırken radyo dinlemektedirler. İki ya da üç işi yapan tüketicinin dikkat seviyeleri o kadar düşüktür ki ilgilerini çekmek ve etkilemek zordur. İyi bir ürüne yada hizmete sahip olmamız o ürünü yada hizmeti kolayca satacağımız anlamına gelmez. Çünkü günümüzde artık neredeyse bütün ürünler ya da hizmetler birbirlerine benzemektedir. Örneğin bütün…

 • Karmakarışık

  Retro Pazarlama

  Bu yazımızın konusu, son zamanların gözde furyası olan ‘retro pazarlama.’ Hepimizin çocukluk yıllarının vazgeçilmez anıları vardır akıllarımızdan çıkmayan. Bakkaldan ilk aldığımız çikolata ve sakızlar, seyrettiğimiz ilk çizgi filmler, bilinçaltımızda yer etmiş mükemmel anılardır. Çocukluğumuzda çiğnediğimiz sakızlarla, külçe gibi ağır yağ kavanozları ile, kısacası aklımıza gelebilecek nostaljik tüm ürünlerle bir gönül bağı mutlaka kurmuşuzdur. Yolda gördüğümüz eski bir ürün bazen çocukluğumuzu bazen de eskiden yaşadığımız bir olayı anımsatır bizlere. Doğumundan ölümüne kadar tüketici statüsünde bulunan insanın, eskiden bu yana ürün veya hizmetlerle aralarında kurdukları bu bağ, markalar için bir fırsatı doğurmuştur. Markalar doğan fırsatı kendi lehlerine çevirerek tüketicinin kendilerine daha fazla bağlanmalarını sağlamışlardır. Bu da aslında retro pazarlama stratejisini ortaya çıkarmıştır…

 • Karmakarışık

  Kurumsal Sosyal Sorumluluk

  Bu yazımızda kurumsal sosyal sorumluluk kavramının ne olduğunu ve kurumlar açısından  ne ifade ettiğini ayrıntılı bir şekilde anlatacağız. Toplumlar, toplumsal beklentiler ve davranışlar, tarih boyunca yaşanan koşullara göre sürekli değişmektedir. Buna koşut olarak topluma karşı sorumlu olmak veya sorumlu davranmak anlayışı da toplum tarihi boyunca var olmakla birlikte, tarihin her döneminde farklı şekillerde uygulanmıştır.  Özellikle sanayi devriminden önceki dönemlerde dini değerler, toplumsal gelenek ve göreneklerle şekillenmiş olan sosyal sorumluk kavramı da sanayi devriminden sonra farklı bir boyut kazanmıştır. Sanayi devrimiyle birlikte mal ve hizmet sağlayıcısı olarak ortaya çıkan kurumların ortaya çıkmalarından itibaren, yasalar ve topluma hâkim kurallar çerçevesinde hareket etmeleri, aynı zamanda makul ölçüde hayırseverlik faaliyetlerinde bulunmaları her zaman beklenmiştir. Fakat 1960’lı yılların sonlarına doğru toplumun kurumlardan beklentileri niteliksel anlamda değişiklikler göstermeye başlamıştır. Günümüzde bu beklentiler kırk yıl öncesine göre daha yüksek ve çeşitlidir. Kurumlar açısından bu denli önem teşkil eden kurumsal…

 • Karmakarışık

  Türkiye’de Dünden Bugüne Reklam ve Reklamcılık

  Türkiye’de reklam ve reklamcılığın dünden bugüne ne gibi değişimler yaşadığını inceleyeceğiz bu yazımızda. Reklamın ülkemizde ilk ortaya çıkışı, Osmanlı Devleti zamanına dayanmaktadır. Ülkemizde reklamın bu denli köklü bir faaliyet kolu olması şaşırtıcı. Osmanlı Devleti’nde reklamın ortaya çıkışı, 1800’lerde Osmanlı’nın toprak sisteminin bozulmasıyla gerçekleşmiştir. Osmanlı’nın son dönemlerindeki ekonomik koşullarından dolayı, tımar sistemin bozulması ile “Osmanlı’da toprak padişahındır.” kaidesi yıkılmış ve toprakların büyük bir bölümü özel mülkiyet ile şahısların eline geçmeye başlamıştır.  Böylece özel mülkiyete geçen topraklar ve evler alınıp satılmaya başlanmıştır. Bu durum Osmanlı’da reklamın doğmasına sebep olmuştur. Osmanlı gazetelerinde ilk olarak ticari reklamlar yer almıştır. Osmanlı’da matbaanın da kurulması ile gazeteler yayın hayatlarına başlamış ve böylece reklam Osmanlı’da ilk kez…

 • Karmakarışık

  Aaa! Gerilla Pazarlama Da Neymiş?

  Gerilla pazarlama yazımızdan hepinize merhaba. Bu haftaki yazımızda sizlere başlıkta belirttiğim üzere, ülkemizde maalesef pek adını duymadığımız, “o da neymiş?” dediğimiz bir pazarlama yöntemi olan “gerilla pazarlamayı anlatacağız.” İsterseniz sorularımıza bir an önce yanıt bulalım, gerilla pazarlama neymiş bir göz atalım; Gerilla pazarlama yöntemi 1984 yılında Jay Conrad Levin son tarafından bulundu ve geliştirildi. Gerilla pazarlama en sade tanımıyla, işletmelerin kar oranını yükseltmek için paranın gücünü ikinci planda tutup yenilikçi olmanın ve fark yaratmanın gücünü kullanma anlayışıdır. Alışılmışın dışında taktiklerle ve beklenmeyen yerlerde, beklenmeyen zamanlarda yürütülen pazarlama çalışmaları olarak da adlandırırız. Baktığımız zaman, pazarlamanın ortaya çıkmasını sağlayacak üç öğe vardır: heyecan, enerji ve hayal gücü. Bu üç öğe birbiriyle harmanlandığında…