• Karmakarışık

    Halkla İlişkiler Çalışmalarında En Etkili 5 İkna Tekniği

    Günümüz kurumsal halkla ilişkiler yönetimi, asimetrik iletişime daha fazla değer vermeyi zorunlu kılmıştır. Karşılıklı ilişkiler geliştirme yollarında, halkla ilişkilerin en büyük silahı ikna teknikleri olduğu gerçeği yatar. İkna çalışmaları; yalan, iftira, abartma, yanıltma olarak anlaşılması yanlış bir kanı olacaktır. Keza bu faaliyetler, kara propaganda araçlarıdır ve ikna ile arasında belirgin farklılıklar görülür. İkna; kişinin tutum ya da davranışlarını zorlama olmaksızın etkilemeyi hedefleyen iletişim sürecidir. Psikolojik ya da fiziksel baskı ve kişinin içinde bulunduğu fizyolojik durum gibi etkenlerde, tutum ya da davranışların değişmesinde rol oynayabileceğinden; baskı, yalan, yanıltma ya da zora başvurulmaması iknanın belirleyici özelliğidir. İkna; halkla ilişkiler alanının yıllar boyu ilgilendiği ve çözmek için geniş çalışmalar yaptığı bir konu olmuştur. İkna…