• Eğitim

  Dünya Gerçeklikleri İle Küresel Bir Sosyal Politika Mümkün Mü?

  Ülkelerin küreselleşmenin etkisi ile yeni ekonomik planlamalarında ülke içerisinde sınırlı kalmadıkları, serbest ticaret anlayışına göre ekonomik planlamalarını oluşturdukları ve bunun birçok ticari anlaşmayı ve örgütlenmeyi beraberinde getirdiği görülmektedir. Liberalleşen ülke ekonomileri ile birçok ülkenin ticari, ekonomik konularda ortak bir yapı oluşturabildiği görülürken sosyal refah politikaları alanında tüm ülkeleri kapsayacak bir yapılanmanın, sözleşmenin ilk başlarda oluşturulamadığı görülmektedir. Sosyal politika Sanayi Devrimi’nden itibaren sistemin daha insani bir boyut kazanmasını amaçlamıştır. Sosyal politika çalışma hayatı, çalışma düzeni ve haklar üzerine kurulmuş diyebiliriz. Bu da sosyal politikanın var olan sistemin çökmeden devam etmesini sağlayan bir araç haline dönüşmesine neden olmuş olabilir. Dünya genelinde Dünya Bankası, IMF, OECD, BM ve AB gibi uluslararası kuruluşlar sosyal…

 • Karmakarışık

  Değere Bağlı Pazarlama: “Pazarlama 3.0”

  Dijital dünyanın yaygınlaşması ve sosyal medyanın giderek hayatımızda daha önemli bir yere sahip olmasıyla birlikte pazarlama 3.0 ortaya çıktı. Önceden olduğu gibi satış odaklı pazarlama ve ne üretirsem onu satarım zihniyeti çok geride kaldı. Artık satış gerçekleştikten sonraki müşteri memnuniyeti önem kazanmakla kalmamış, aynı zamanda tüketiciyi duygusal anlamda tatmin etmek de önemli bir unsur olarak hayatımıza girmiştir. Markalar arasında karşılaştırmalar yapan tüketici satın alacağı ürünün veya hizmetin kendisine ve çevresine ne gibi faydaları olduğunu araştırıyor. Maddi ve manevi olarak yapılan çalışmalar neticesinde marka tercihi yapılıyor. Tüketici sadece ona maddi kazanç sağlayacak markayı değil; onun değerlerine, özlemlerine seslenen markaları tercih ediyor. Yapılan uygulamalar, sponsorluklar ve sosyal sorumluluk projeleri ile adını duyurmaya…

 • Karmakarışık

  Kurumsal Sosyal Sorumluluk

  Bu yazımızda kurumsal sosyal sorumluluk kavramının ne olduğunu ve kurumlar açısından  ne ifade ettiğini ayrıntılı bir şekilde anlatacağız. Toplumlar, toplumsal beklentiler ve davranışlar, tarih boyunca yaşanan koşullara göre sürekli değişmektedir. Buna koşut olarak topluma karşı sorumlu olmak veya sorumlu davranmak anlayışı da toplum tarihi boyunca var olmakla birlikte, tarihin her döneminde farklı şekillerde uygulanmıştır.  Özellikle sanayi devriminden önceki dönemlerde dini değerler, toplumsal gelenek ve göreneklerle şekillenmiş olan sosyal sorumluk kavramı da sanayi devriminden sonra farklı bir boyut kazanmıştır. Sanayi devrimiyle birlikte mal ve hizmet sağlayıcısı olarak ortaya çıkan kurumların ortaya çıkmalarından itibaren, yasalar ve topluma hâkim kurallar çerçevesinde hareket etmeleri, aynı zamanda makul ölçüde hayırseverlik faaliyetlerinde bulunmaları her zaman beklenmiştir. Fakat 1960’lı yılların sonlarına doğru toplumun kurumlardan beklentileri niteliksel anlamda değişiklikler göstermeye başlamıştır. Günümüzde bu beklentiler kırk yıl öncesine göre daha yüksek ve çeşitlidir. Kurumlar açısından bu denli önem teşkil eden kurumsal…